Redakcja

2021-03-31 12:12

Gotują, testują i piszą dla Was:

  • Izabela Bielecka-Gnaś - redaktor naczelna
  • Anna Śmiałek - redaktor prowadząca
  • Adrianna Stawska-Ostaszewska - redaktor
  • Anna Szubińska - redaktor

Patronaty i marketing 

e-mail: marketing_online@grupazpr.pl 

Adres redakcji

Redakcja beszamel.pl

ul. Dęblińska 604-187 Warszawa

tel. +48 22 59 05 001

e-mail: beszamel@grupazpr.pl

Zarząd sprawują:

  • Anna Małek - wydawca segmentu Lifestyle
  • Mariusz Sawicki - szef Projektów Internetowych i Multimediów
  • Jarosław Kulesza - szef programistów

-----------------

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treść ogłoszeń Redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo prasowe.

Wszelkie prawa autora, wydawcy i producenta bazy danych są zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów jest zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu.

DANE WYDAWCY

Time Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP: 526-10-04-620, REGON:010750727,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25 070 000,00 złotych

Copyright by Time S.A.